Φωτογραφίες από το 2ο Kavala Night City Run 2015. Λάσκαρης Τσούτσας

Προετοιμασία

IMG
IMG
LAS
IMG
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
IMG
LAS
LAS
IMG
IMG
LAS
IMG
IMG
LAS
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
LAS
LAS
IMG
IMG
LAS
IMG
LAS
IMG
LAS
LAS
LAS
IMG
LAS
IMG
IMG
LAS
LAS
IMG
LAS
LAS
LAS
IMG
IMG
LAS
LAS
IMG
IMG
IMG
LAS
LAS
IMG
IMG
IMG
IMG
LAS
IMG
IMG
LAS
IMG
IMG
IMG
LAS
LAS
LAS
IMG
LAS
LAS
LAS
LAS
IMG
IMG
LAS
LAS
IMG
LAS
IMG
LAS
LAS
IMG
IMG
LAS
LAS
IMG
LAS
LAS
LAS
IMG
IMG
IMG

 

Αγώνας

LAS
IMG
LAS
LAS
IMG
IMG
LAS
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
LAS
IMG
LAS
LAS
IMG
LAS
IMG
IMG
LAS
IMG
LAS
IMG
LAS
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
LAS
LAS
LAS
LAS
IMG
IMG
LAS
IMG
LAS
IMG
LAS
LAS
LAS
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
LAS
IMG
LAS
LAS
LAS
IMG
IMG
LAS
IMG
IMG
LAS
IMG
IMG
LAS
IMG
IMG
LAS
LAS
IMG
LAS
LAS
IMG
IMG
LAS
IMG
LAS
LAS
LAS
IMG
LAS
IMG
IMG
LAS
LAS
IMG
IMG
LAS
IMG
LAS
LAS
LAS
IMG
LAS
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
LAS
LAS
LAS
IMG
LAS
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG

 

Απονομές

LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS
LAS