Φωτογραφίες από το 5ο Kavala Night City Run. Ο Αγώνας

Πρίν την Εκκίνηση

More similar Photos in KavalaNightCityRun facebook page

 

εκκίνηση

More similar Photos in KavalaNightCityRun facebook page

 

Πέρασμα αθλητών από το Δημαρχείο

More similar Photos in KavalaNightCityRun facebook page

 

Πέρασμα αθλητών από το Φάληρο

More similar Photos in KavalaNightCityRun facebook page

 

Πέρασμα αθλητών από την Πλατεία Κανάρη

More similar Photos in KavalaNightCityRun facebook page

 

Πέρασμα αθλητών από το Λιμάνι

More similar Photos in KavalaNightCityRun facebook page

 

Τερματισμός

More similar Photos in KavalaNightCityRun facebook page